KANALISERING

KANALISERING OG LEDELSE

ÆRKEENGLEN GABRIEL

       At sætte en pris på sit arbejde

       Om følelser

       At acceptere sit udseende

       Om parforhold og ægteskab

       Om døden

       Om børneopdragelse

       Om kost

       Om blomster

       Om vejrtrækning

       Om nærvær og nuet

       Ledelse/Selvledelse

       Om familie

       Om seksualitet

       Den nye tids virksomhed

KANALISERING OVER TELEFON

SPØRGSMÅL

 

Om følelser

At være et menneske på Jorden er en sag med mange sider. Forskellige kulturer, forskellige tidsaldre og forskellige sociale lag for blot at nævne nogle få. Uanset hvor et menneske lever, har der gennem tiden været en tendens til at få øje på forskelle i stedet for på ligheder. Vi må konstatere, at ethvert menneske på denne planet sover, drømmer, spiser, handler og elsker uanset hvor på kloden, dette menneske befinder sig. Alligevel har I af mange grunde indrettet jer forskelligt. Hvad der således er helt almindelig adfærd i én kultur, er måske tabu i en anden. I ét socialt lag er en given adfærd almindelig, hvor samme adfærd i et andet lag vil blive opfattet som stærkt afvigende fra det ”normale”. Hvad der er helt legalt i én familie, kan koste tilhørsforholdet i en anden familie.

Eksempelvis temperament. Hvis det at udtrykke sine følelser bramfrit er normal adfærd i en familie, vil en person, der er vokset op i en familie med stærk følelsesmæssig kontrol, føle sig ilde til mode i den førstnævnte familie. Omvendt ville det volde den sidstnævnte familie store kvaler og ubehag, hvis en person med bramfri ytring blev sluppet løs midt i deres søndagsmiddag. Så hvordan bringes mennesker til en forståelse af hinanden, når de følelsesmæssige ”love” er så forskellige?

For at belyse dette må vi starte med at tale om følelser. Følelser ER. Følelser kan ikke diskuteres, de må accepteres som værende til stede i et menneske. Noget af det første, forældre lærer deres børn, er, hvordan børnene ”må opføre sig”: Du må ikke græde. Du må ikke være ked af det. Du må ikke blive så vred. Men hvad med: Du må ikke være så glad. Du må ikke smile så meget. Du må ikke være så tilfreds. Høres disse udsagn også? Næppe i samme udstrækning. Mennesker værdilader følelser. Hvorfor? Hvorfor er nogle følelser acceptable, mens andre ikke er det?

Igen må det belyses på et andet plan: At være i kontakt med sine følelser, er sundt. At være i sine følelsers vold, så man gang på gang må konstatere, at de løber af med en, er ikke hensigtsmæssigt. Jo højere bevidsthed et menneske opnår, desto mere kan verden omkring ham eller hende rase, og alligevel vil der være ro i orkanens øje – i personens indre. Jo mere et menneske er bundet til det fysiske plan, desto mere vil det opleve sig selv i sine følelsers vold. Det vil for eksempel opleve frygt, angst, vrede, fordømmelse, irritation, utålmodighed, raseri og sågar had. Disse følelsesmæssige tilstande er ikke fremmende for helbredet eller for det almene velbefindende. Et menneske i en sådan livserfaring vil næppe være tilbøjelig til at købe produkter, der værner om jorden og dens liv eller være villig til at give og hjælpe andre ud fra et overstrømmende hjerte uden at tænke: Hvad mon jeg får igen? Eller: Hvordan ser min handling mon ud i andres øjne? Kan de se, at jeg er ”et godt menneske”?

Så vi bevæger os ad to spor her: Følelser ER. De er et udtryk for en given indre tilstand, som personen føler. Andre kan ikke bestemme, hvordan en person føler eller ”skal” føle. Det kan kun personen selv, og det må andre acceptere. Dermed være ikke sagt, at al form for adfærd er sund og hensigtsmæssig; det er den ikke!

Men følelser i sig selv er ikke grimme eller gode eller tusind andre ord, der kunne bruges til at værdilade. Følelser er et kompas, som mennesker navigerer efter. Derfor er det meget, meget vigtigt at være i kontakt med sine følelser. At afskære sig selv fra sit følelsesliv vil være som en flykaptajn, der beder om at få bind for øjnene, inden flyet skal i luften. Hvordan kommer det til at gå? Kommer flyet i det hele taget i luften? Og hvor lander det, og hvordan lander det?

Følelser er nødvendige for at kunne navigere i livet. Føles det her rigtigt? Ja! Føles det forkert? Så må svaret blive et nej. Det bliver livsfarligt, når et menneske ikke længere kan mærke sig selv og sine følelser, men kun overdøves af ”kulturens stemme” og derfor hele tiden forsøger at navigere ud fra, hvad andre tænker, føler og mener. Dette menneske er dømt til at skyde forbi sit eget mål i livet! Og når det enkelte menneske ikke kan finde sin vej, kan det ikke gøre sin gerning eller nå frem til rette sted, og det bliver ulykkeligt og deprimeret og dernæst sygt og desillusioneret.

Så kontakt med dette smukke og geniale navigationssystem er ønskværdigt. Dernæst kommer så træningen i ikke at lade sig oversvømme af sine følelser og dermed være i følelsernes vold. Dette svarer til at springe ud i flodens rivende strøm og blive kastet hid og did og måske blive slået helt itu.

Så følelserne er en smuk skala på menneskets unikke instrument, og jo flere følelser I kender og er i stand til at give udtryk for og i stand til at rumme og acceptere, jo mere balance vil der være at finde i jeres liv. At være i de helt store følelser som sorg og vrede er dybt udviklende, da dette kendskab giver adgang til tilsvarende oplevelser i den modsatte ende af skalaen. Hvis et menneske kun ønsker ”gode” følelser i sit liv og i sine omgivelsers liv, da er dette menneske dømt til fattigdom, glædesløshed og blindhed overfor livets små og store undere.

At blive gennemrislet af en dyb og inderlig taknemmelighed og at føle hjertet strømme over af kærlighed til livet eller til et andet væsen, kommer den til gode, der har haft modet til at bevæge sig i sindets dybeste afkroge, og som har evnet at holde sit hjerte åbent på trods af al modstand. Intet kommer af intet, så vær ikke bange for at være i jeres følelser. De bliver ikke mindre – ej heller forsvinder de – af at blive ignoreret og spærret inde med vold og magt eller gemt bag et sygeligt aktivitetsniveau, der kendetegner den rastløse sjæl, der endnu har det sande møde med sig selv til gode. Hvorfor lukke døren bag lås og slå til noget så smukt som jeres eget indre? Hvorfor tro på, at I er ”onde” eller ”grimme” eller ”forkerte” indeni? I er smukke!

Vov allerede i dag at være i dine følelser og tag et nyt - om end nok så lille et skridt - så dog et step nærmere ind i dit smukke indre univers, hvor al den storhed og kærlighed og nydelse, du nogensinde har drømt om og jagtet på det ydre fysiske plan, befinder sig. Vov springet og stå ved dig selv og dine følelser overfor dine nære og kære og opdag, hvor befriende, det føles, når du giver los for alle disse tanker og følelser.

Lad andre få lov til at kende dig som den smukke sjæl du er og lad dem ikke – eller dig selv! – nøjes med en grå kopi af den samlede masse. Vær dig selv og du vil opdage, at du begynder at kunne se dig selv i spejlet og endda begynder at holde af, hvad du ser. Hvordan skulle I kunne holde af en trist kopi, der blot har rettet sig ind under en grå masse af slumrende bevidstheder? Vær dog det unikke stykke liv, I har fået tildelt; og gå ud i verden og ær det, der er indeni og vær ikke bange for det liv og de følelser, som eksisterer der. Kun det indestængte bliver farligt og nedbrydende, hvorimod det, der får lov til at bevæge sig bliver tilgængelig energi og liv i en evig opadstræbende spiral. Så vær til stede! Vær dig selv! Erkend dit smukke potentiale og vid at det altid har ventet på dig lige indenfor dit hjertes dør. Hvorfor lade det stå der bag lås og slå? Luk det ud det liv, der er i dig!

Vær ikke bange eller forlegen over at give udtryk for dine følelser. Det mærkes måske lidt kejtet til at begynde med, men snart vil du opdage, at det falder dig lettere og lettere, og at de følelsesmæssige ”anfald” - eller udbrud af for længe indestængt følelsesmæssigt stof - bliver færre og færre. Oh frydefulde liv! Bliv ven med dine følelser, for de vil hjælpe dig til at udtrykke, hvem du er, og verden venter på netop dig og dine talenter. Så fat mod og øv dig i at være til stede med alt, hvad du er og bed om hjælp, hvis det føles svært eller skræmmende. Overlad bekymringer og manglende mod til os og bed os om nøjagtig den form for hjælp, du føler behov for. Vi er her for det samme!

Gå med fred og stil ikke dit lys under en skæppe.

Verden har brug for dit lys!

27. marts 2009
 
Copyright © Susanne Lind
Det er ikke tilladt at kopiere teksterne fra susanne-lind.dk uden forudgående aftale med Susanne Lind
 

   

Testimonier og interview

Foredrag

•  Kommunikation med den åndelige verden

•  Et liv med engle

•  Kostens betydning

•  Indigobørn

•  Misbrug – din skjulte gave

•  Følelser – vores dyrebare kompas

Kanalisering

•  Budskab fra ærkeenglen Gabriel »

Følg med her på siden, der bliver løbende lagt flere kanaliseringer på

Copyright © Susanne Lind   |   Hybenvej 2   |   9990 Skagen   |   Tlf. 9844 5664   |   E-mail: info@susanne-lind.dk                             Site by spar2design